מחזור המים בטבע

    בשיעור הזה נראה שינוי במצבי צבירה בטבע. צריך להשתמש במושגים אשר למדנו, לחקור כל אחד מהשלבים ונשלבם בתהליך מחזור המים בטבע.