ריבוע ומלבן

    בשיעור זה נשתמש ביישומון "בניית מצולעים" כדי לחקור תכונות של שישה סוגי מצולעים. פעילות תתבקשו לזהות מרובעים שונים ,תתנסו בבנייה ופירוק של מרובעים, תחקרו תכונות של מרובעים שונים, תשוו את תכונות המרובעים, תגלו קשרים בין מושגים גיאומטריים שנלמדו בעבר.