ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

מערכת הצלצולים:

8:15 – 8:00 שיח רגשי – בוקר טוב
9:00 – 8:15 שיעור ראשון  - אשכול ראשון
9:15 – 9:00 הפסקת אוכל בכיתות
10:00 – 9:15 שיעור שני- אשכול ראשון
10:20 – 10:00 הפסקה בחצר
11:05 – 10:20 שיעור שלישי – אשכול שני
11:50 – 11:05 שיעור רביעי – אשכול שני
12:00 – 11:50 הפסקה בחצר
12:45 – 12:00 שיעור חמישי – אשכול שלישי
13:30 – 12:45 שיעור שישי – אשכול שלישי
13:45 – 13:30 הפסקת אוכל  - בכיתות
13:55 – 13:45 הפסקה בחצר
14:30 – 13:55 שיעור שביעי