ראשי היסטורית בית הספר

 היסטורית בית הספר

הבית היסודי – קרית החינוך ביפו

הבית היסודי בקריית החינוך ביפו נקרא עד לפני שנה בית ספר "וייצמן".
בית הספר ממוקם בתוך מתחם קריית החינוך ביפו והינו בית ספר 12 שנתי הכולל
בית יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

בית הספר קיים כבר עשרות שנים. בשנות הארבעים של המאה הקודמת הוקם בית
ספר "אלזהרא" הפלסטיני שכלל שני מבנים – צדו הצפוני שימש כבית-ספר לבנות
והדרומי כבית-ספר לבנים. לאחר 1949 והתרוקנותה של יפו מהאוכלוסייה
הפלסטינית, הוסבו המבנים לבית ספר "וייצמן" והפכו לחלק מהחינוך הממלכתי
העברי .

בקיץ 2014 הוחלט להעביר את בית הספר לבית הספר "עירוני ז'" ולהפכו לבית ספר 12 שנתי (א'- יב'). אוכלוסיית בית הספר היא הטרוגנית וכוללת תלמידים יהודים וערבים (מוסלמים ונוצרים כאחד). ​