ראשי חזון בית הספר

 חזון בית הספר

חזון בית הספר קריית חינוך יפו


לאפשר צמיחתו של בוגר משכיל , בעל ערכים, המודע לעצמו ותורם לחברה

ערכי יסוד:
פלורליזם,אמינות,אחריות,ערבות הדדית, רעות

תכנית בית הספר:
 חינוך עברי ותקשורת מכבדת בכיתה רב לאומית ורב דתית.

עקרונות יסוד:


1.ביה"ס הוא  תיכון ממלכתי, המיישם הלכה למעשה, אקלים של דרך ארץ, כבוד הדדי, שוויון , קבלת כל תלמיד ללא הבדל דת, גזע ומין, של אחריות אישית וחברתית,של אכפתיות , יצירת אמון ושל רעות.אלה עומדים בבסיס אורח החיים הבית ספרי.


2.ביה"ס מגבש תשתית ערכית התואמת אזרחים במדינה יהודית דמוקרטית. מטפח יצירת תחושת שייכות ומעורבות של כל תלמיד לארץ, למדינה, לקהילה , תוך מתן כבוד לתרבותו של כל תלמיד וקבלת שונותו.


3.ביה"ס מפתח בתלמיד מחויבות חברתית- קהילתית. נכונות לתת ולקבל עזרה כחלק  מהמחויבות החברתית.  יפעל ליצירת קהילה אכפתית שלומדים בה תלמידים החשים מוערכים ושייכים לבית הספר ולקהילה.


4.ביה"ס מעניק מענה לכל תלמיד תוך התייחסות לייחודיות ולשונות של כל אחד ואחד.יעודד ויטפח את הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד,יכוון למצוינות,ויעניק כלים ומיומנויות למיצוי הכישורים הייחודיים של כל תלמיד.תוך כדי כך יפתח כישורים לשימוש נאור ומושכל בידע ובטכנולוגיות מתקדמות. יכשיר תלמיד בעל חשיבה עצמאית, תבונית ומוסרית  האחראי לעמדותיו ולמעשיו.