מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 h מוזיקה/דרמה שפה
2 חינוך גופני מוזיקה/דרמה שפה
3 ערבית היסטוריה תורה
4 ערבית אנגלית תורה
5 היסטוריה אנגלית אנגלית
6 מתמטיקה אנגלית
7 מתמטיקה מורשת