תקנון כיתתי

הערכים הכיתתיים אותם הכיתה שואפת לקדם, וכללי ההתנהגות שגיבשו תלמידי הכיתה.