נשיאי ישראל

    חוקרים את חשיבותו של נשיא במדינת ישראל

    מה חשיבותו של נשיא במדינת ישראל?

    מהם תפקידיו של הנשיא במדינת ישראל? מה חשיבותו של משכן הנשיא? חוקרים סוגיות ומגלים תשובות...