ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

4/07/2013

שיעור שעה

שיעור ראשון

08:00-08:50

שיעור שני

08:50-09:40

הפסקה גדולה

09:40-10:00

הפסקת אוכל

10:00-10:15

שיעור שלישי

10:15-11:00

שיעור רביעי

11:00-11:45

הפסקה שניה

11:45-12:00

שיעור חמישי

12:00-12:45

שיעור שישי כולל הזנה

12:45-13:30

הפסקה אחרונה

13:30-13:40

שיעור שביעי

13:40-14:20

אין תגיות