ראשי "בית חם" יוצא לדרך....

 "בית חם" יוצא לדרך....

התפיסה החינוכית בביה"ס איתמר בן אב"י מעודדת למידה והעצמה חברתית המבוססת על שותפות עם הורים בקהילה.  באמצעות מפגשים חברתיים חווייתיים ניתן להגדיל את המעגל החברתי עבור כל ילד וילד.

ההתגייסות שלכם ההורים לפתוח את הבית ואת הלב  למפגש חברתי תסייע בפיתוח אחריות חברתית ותהווה בסיס לקשרים חברתיים בשעות הפנאי.  מפגשים אלה הוכיחו עצמם כתורמים לגיבוש הכיתתי ולהגדלת מעגלי החברות.
המיזם "בית חם" יצא לפועל בזכותכם כשלוש פעמים בשנה כאשר בכל כיתה יתנדבו מספר משפחות לארח במקביל באותו תאריך כ- 5 תלמידים מהכיתה.


ההורה המארח יקבל מהמחנכת חומרים והוראות להפעלת התלמידים (ההנהגות הכיתתיות החליטו ליצור אחידות בכיבוד בבתים המארחים).
המפגשים יתקיימו בין השעות 17:30-19:00 (תאריכי המפגשים יפורסמו ע"י המחנכות).
שיתוף הפעולה שלכם יתרום להצלחת המשימה. 

בהערכה רבה,
ההנהגות הכיתתיות

מחנכות

גלית לוי - מנהלת ביה"ס• קיימת חובת נוכחות של הורה המארח במפגש.

• כל הורה אחראי להגעתו והחזרתו של ילדו הביתה.