ראשי דמוקרטיה

 דמוקרטיה

הכנסת היא בית המחוקקים והנבחרים של מדינת ישראל.

שמה של הכנסת ומספר חבריה (120) מקורם בכנסת הגדולה – אספת זקני העם בתקופה הפרסית בארץ ישראל.

מסורות הכנסת הושפעו מכנסת ישראל, מהקונגרס הציוני ומאספת הנבחרים, שהחזיקו בסמכויות דומות לסמכויותיה החל מסוף המאה ה-19 ועד לקום המדינה.

בהיות ישראל דמוקרטיה פרלמנטרית, בוחרים אזרחי המדינה את נציגיהם בכנסת, והם אלה שממנים את הממשלה, הזקוקה לאמונם.

שיטת הבחירות היא ארצית-יחסית, והאזרחים בוחרים ברשימות של המפלגות השונות. במערכת האיזונים שבין רשויות השלטון, הרשות המבצעת, הממשלה, יונקת את כוחה ואת סמכויותיה מהכנסת, וזו מפקחת עליה באופן שוטף.

הרשות השופטת, הכוללת את מערכת בתי המשפט, פועלת לפי החוקים שחוקקה הכנסת, ובסמכותה לפרשם. לעתים, מפעילה הרשות השופטת ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת.

תפקידיה העיקריים של הכנסת הם קביעת הנורמות הנוהגות במדינה באמצעות חוקים ופיקוח על הממשלה.

לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת, כדוגמת מרכז המחקר והמידע, היועץ המשפטי ובעבר נציבות הדורות הבאים.

מקום מושבה של הכנסת הוא במשכן הכנסת שבקריית הממשלה בגבעת רם אשר בירושלים, בירת ישראל.

 

 בסיור הוירטואלי תוכלו להכנס לחדרים השונים שבמבנה הכנסת:

בקומה הראשונה תגלו את בית-הכנסת של המשכן, את אולם שפרינצק, על שמו של יושב-ראש הכנסת הראשון, ואת מסדרון חדרי חברי הכנסת; משם תוכלו אפילו להציץ ללשכה של חבר כנסת.

בקומה השנייה תוכלו להציץ לאולם הדיונים המיוחד "נגב", ולאולם ועדת החינוך, התרבות והספורט.

בקומה השלישית תוכלו לסייר בתוך המליאה ואף להתבונן בה מכיסא יושב-ראש הכנסת, ולבקר במסדרון מבואת יושב-ראש הכנסת ובכניסת חברי הכנסת למשכן.

בקומה הרביעית תראו את המליאה מהיציע המיוחד, את טרקלין שאגאל עם השטיחים והפסיפס שיצר האומן מארק שאגאל, את קיר חברי הכנסת זוכי פרס ישראל ואת היציאה לרחבת הטקסים (רחבת וייל), כולל פינת ההנצחה לחללי מערכות ישראל.