ראשי הרשמה לכיתות י'

 הרשמה לכיתות י'

לרישום לשיחות אישיות מועמדות/ים לכיתה י' תש"פ - לחץ/י כאן >​

במהלך חודש דצמבר יודיע מינהל החינוך בעיריית תל אביב על מועדי המפגשים לקראת הרישום לכיתות י' לשנת הלימודים תש"פ. המידע יפורסם גם בבתי הספר התשע שנתיים וגם באתר שלנו. לרשותכם חוברת מידע למועמדים לכיתה י' בשנה הבאה.​ ​​

image (2).png 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​