ראשי תשלומים

 תשלומים

*חוזרי התשלומים המצורפים הינם המעודכנים לשנה״ל תשע״ח


חוזר תשלומי הורים כיתות ז' - לחץ/י כאן

חוזר תשלומי הורים כיתות ח' - לחץ/י כאן

חוזר תשלומי הורים כיתות ט' - לחץ/י כאן

חוזר תשלומי הורים כיתות י'-י״ב - לחץ/י כאן 

טופס לבקשת הנחות - לחץ/י כאן​​​