ראשי על המסלול

 על המסלול

6/10/2015

החזון הפדגוגי – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

"האגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי.
בחזוננו חולקים בו זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחויבות ורגישות לחברה. אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח מאתגר ויצירת ידע חדש ...".

כיתות המחוננים בעירוני ד

תלמידים מחוננים הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים. האינטליגנציה הגבוהה והכישרונות המאפיינים תלמידים מחוננים הם דינאמיים וניתנים לטיפוח ולעיצוב. האפיונים והצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים מחייבים סביבה לימודית הולמת, מסלולי למידה ייחודיים, הכשרת מורים והתאמה של שיטות הוראה ותכניות לימוד על מנת שכל תלמיד יוכל לממש את הפוטנציאל שלו באופן מיטבי

להמשך הקריאה >