ראשי המשלחת לגרמניה

 המשלחת לגרמניה

18/09/2015

הטקס במחנה הריכוז זקסאןהאוזן