ראשי צוות בית ספר

 צוות בית ספר


נתי שטרן - מנהל בית הספר


לאה אפריים - מנהלת החטיבה הצעירה


אילנה שמעוני - מנהלת בית ט - י וסגנית מנהל


עידית שעשוע - מנהלת בית יא - יב וסגנית מנהל

 

יוחאי ברק ליפק - סגן מנהל אחראי כ״א תיאום ותכנון


ורד קרמן - רכזת שכבת ז'


אהובה יעקב - רכזת שכבת ח'


קרן מלכה - רכזת שכבת ט'


מיכל רדין ספיר - רכזת שכבת י'


גלית לוי בט - רכזת שכבת יא'


מירב אטרצ'י - רכזת שכבת יב'


ורדה דאון - יועצת שכבות ז', י'


נגה שושני -  יועצת שכבת ח'


יונית סטריק - יועצת שכבות ט', יא'


ברטה ויינשטיין - יועצת שכבת יב'