ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

שיעור שעה

מפגש בוקר טוב

8:15-8:25

שיעור ראשון

8:25-9:10

שיעור שני

9:15-10:00

שיעור שלישי

10:10-10:55

שיעור רביעי

11:05-11:50

שיעור חמישי

12:10-12:55

שיעור שישי

13:05-13:50

שיעור שביעי

14:00-14:40

שיעור שמיני

14:45-15:30

שיעור תשיעי

15:30-16:10

שיעור עשירי

16:15-16:55

אין תגיות