קישורים

4/01/2016

חוזר מפמ״ר להוראת העברית - תשע״ו - לחץ/י כאן

דגם בחינה - יא / תשע״ו - לחץ/י כאן

חוזר התאמות לליקויי למידה - לחץ/י כאן

יחידות הוראה ללמידה משמעותית - לחץ/י כאן

פעילויות ליום הלשון השנתי - לחץ/י כאן

מערך שיעור לפתרון חידות הגיון - לחץ/י כאן