צוות המורים

    אברהמי הילה, זהרוני שירן, לוי סיגלית, לשם עפרה, ניב בתיה, קיזלשטיין כוכבה.