צוות המורים

    אמברם יפה, ארליכמן אסנת, בן דוד צביה, גן מעיין, הוכמן דינה, הולצמן מרים, זהוני שירן, טפרברג אמתי, יעקב אהובה, רובינשטיין ליאת.