על המקצוע

20/11/2015

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי". (מתוך מגילת העצמאות)
העיסוק בספר הספרים, הוא מתוך מחויבות שלנו לעשות את התנ"ך של כולנו ובשביל כולנו, כבסיס התרבות והזהות שלנו. הוא העבר שלנו, נכון לכאן ועכשיו, יחד עם היותו העתיד להיותנו.
לימודי המקרא הם לימודים שחוצים תחומים. יש בהם מן הספרות, מן ההיסטוריה, מן הלשון, מלימודי תרבות ועוד. התנ"ך הוא המגדלור המאיר עושר של שפה, ערכיו המתאימים לנו מאוד ומתאימים פחות, חוק והרציונל העומד מאחורי החוק ומתכתב עם החוק בימינו, ספרות חכמה עשירה העוסקת בבעיות קיומיות שלנו.
המשימה המוטלת עלינו, מורי התנ"ך, היא  למצוא את הדרכים לחשוף את תלמידנו לעושר הגלום בכתובים, וליצור דיאלוג עמם. השיח המדובב את הכתובים בעבור הלומד ואת הלומד ביחס אליהם, יהא לעיתים שואל, מזדהה, מתלבט, מבקר ומשתף, כל אחד בדרכו המגוונת והייחודית לו.