צוות המורים

    בן משט מוטי, הד נטי, ישר - פיש שיפי, להב עופר, סימון מיכאל, סמואל ורד, צור ריקי, רמי יוסי.