צוות המורים

    דנגור - פנקס רונית, כץ שמש גליה, לוי - בט גלית, נוריאל כראם, קרן יובל, רדוסקוביץ לימור, שטרקר סאסי ענת.