על המקצוע

20/09/2015

החזון של צוות המדעים בחטיבת הביניים הוא לבצע למידה משמעותית
מתוך רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה מעמיקה
ותהליכי חקר ופתרון בעיות במטרה להכשיר את הלומד להתמודדות עם
אתגרי המאה ה-21.

להמשך הקריאה >