צוות המורים

    בראל שושני זיוה, ירון יואב, מלכה קרן, רגבים רון, שלו ננסי.