סרטונים

5/10/2015

מתמטיקה בחיי היום-יום - https://youtu.be/HtqlIVN9bh8