קישורים

20/09/2015

לימוד מתמטיקה באמצעות מצגות, דפי עבודה ופורום (באישור משרד החינוך) -
http://www.g-math.co.il/onMath41.htm

למה כדאי ללמוד 5 יחידות במתמטיקה -
http://edu.gov.il/sites/special/5/Pages/Main-program.aspx