צוות המורים

    אטרצ'י וישג מירב, בן דוד צביה, גור יעל, גלסנר פרץ ישראל, וייכרט רפי, וסרמן עליזה, יעקב אהובה, לבוא - ורדינון דנה, ספילמן דן (פבלו), ענבר אוריאלה, קיזלשטיין כוכבה, רובינשטיין ליאת, שחם נועה, שינה גל.

    תכנית הלימודים בספרות בכיתות י"א הותאמה השנה לתכנית הלמידה המשמעותית. במסגרת 15% (מתוך ה- 30%) של ההערכה הבית ספרית למדו התלמידים את המחזה "אנטיגונה". כדי להפוך את תהליך הלמידה למשמעותי יותר, השתתפו תלמידי השכבה ביום עיון שכותרתו " דילמות מוסריות העולות מתוך המחזה כפי שהן באות לידי ביטוי במציאות העכשווית (האקטואלית) במדינה.
    בפני התלמידים הוצגה תמונה מתוך המחזה בביצוע חבריהם לשכבה וכמו כן נערך פנל שכלל: עיתונאים, רב, סופר, משפטנים ונציג מעמותת "צדקה" מיפו.