צוות המורים

    אילן אורי, זילכה טל, חדאיו רחל, יצחקי רות, מרוז ירון, רובינשטיין ליאת, שינה גל, שמעוני אילנה, שעשוע עידית, שקד אריאלה.

    PBL - כיתה י'6

    דף זה מכיל חומרים לפרוייקט ה-PBL בנושא הקיבוץ לכיתה י'6 בלבד.

    נאוומו המרגש של אוהד צוער לאחר קבלת ציון לשבח בתחרות המדענים הצעירים על עבודת הגמר שכתב בהסטוריה