צוות המורים

ארליך איריס, בן יאיר ארנון, מרוז ירון, סושיצקי צפורה, פלר גלית, קמינר אורית, שטרן נתי, שינה גל, שמעוני אילנה, שרף דורון.