צוות המורים

    אשל נעמי, בהט - אפרת סוזי, בן מיור שרית, בריקר אלון, האין אנקול שירלי, טצסוואו חביבה, מאיר סיגלית, סושיצקי צפורה, פרידמן שולמית, קרמן ורד, רדין - ספיר מיכל, שפירא איימי, שפסה דליה.