טפסים

הרישום לכיתות ז' לשנת הלימודים תש"פ יתקיים בתאריכים 1-4/7/19 וכן 7-8/7/19 בין השעות 8:30-13:00 במזכירות חטיבת הביניים, ועידת קטוביץ 47.

טפסי הרישום לכיתות ז' >