למידה מקוונת מרחוק בשעת חרום

    פעילות תרגול עבודה בחירום עבור תלמידי ח3 עירוני ד' תל אביב