ראשי אשכול פיס אולימפיאדה ווירטואלית

 אולימפיאדה ווירטואלית

11/08/2016


מקום ראשון באולימפ.jpg

TAU-Youth-Logo.png

היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל-אביב ומנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מקיימים מזה 12שנים את האולימפיאדה הווירטואלית: תחרות בין נבחרות אשכולות הפיס למדע טכנולוגיה ואומנויות.
באולימפיאדה משתתפים תלמידים, מכל קצוות הארץ - מירוחם בדרום ועד מעלות בצפון.
כמידי שנה גם השנה השתתפו בתחרות תלמידים נבחרים מכיתות ט' של בית ספרינו. 
התחרות כללה שני שלבים. השלב הראשון התקיים כהפנינג וירטואלי במקביל לכל הנבחרות. השאלות מתבססות על חיפוש באינטרנט, פיצוח קודים, תוכנות וידע אישי. לשלב השני עלו 20 נבחרות שצברו את מרב הנקודות משלב א' ,ביניהן גם הנבחרת שלנו . בשלב ב' התמודדו הנבחרות עם משימות מורכבות יותר, שחלקן דורשות גם הכנות מוקדמות.
את המשימות  המאתגרות כותבים מומחים מאוניברסיטת תל אביב, מתחומי תוכן שונים: כימיה, פיזיקה, אסטרונומיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, ביולוגיה, גנטיקה, בלשנות, מוזיקה, אומנות ועוד, המשימות כוללות מגוון של אמצעים: ניסויים, סימולציות, שימוש באינטרנט ועוד.
נבחרת עירוני י"ד זכתה במקום הראשון והמכובד בשנת 2016 תשע"ו.