ראשי מקצועות אנגלית אתרי תמיכה באנגלית

 אתרי תמיכה באנגלית

3/05/2017

אתר לחטיבת הביניים:

 

http://osherovmi.wixsite.com/learningatironiy-d

 

אתר לחטיבה העליונה:

 

http://osherovmi.wixsite.com/learning-with-miri-o