​אתר לחטיבת הביניים:

 
http://osherovmi.wixsite.com/learningatironiy-d


אתר לחטיבה העליונה:
 

http://osherovmi.wixsite.com/learning-with-miri-o


הערכה 30%​