ראשי אימון אישי

 אימון אישי

images3.png

בביה"ס פועלת תוכנית לאימון אישי בשיתוף אכפ"ת- עיריית ת"א - תוכנית התערבות למניעת נשירה


וקידום הכישורים האישיים של התלמיד.


מטרת התוכנית היא קידום לימודי, רגשי, וחברתי של תלמידים אשר מצויים בסיכון לנשירה או מתקשים


להסתגל אל המערכת הבית-ספרית. במסגרתה נבנית תוכנית אישית לתלמיד לחיזוק מוטיבציה ללמידה,


חיזוק ההתייחסות לביה"ס כמסגרת מיטבית, חיזוק ושיפור כישורים והשגים לימודיים.