ביקור צוות המורים במחנות הקיץ של שבט דן ושבט צהלה.

לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה