ראשי למידה מבוססת פרוייקטים

 למידה מבוססת פרוייקטים

imagesI7ULZWJI.jpg

למידה מבוססת פרויקטים- PBL - Problem Based Learning - היא שיטת לימוד בה תלמידים

לומדים על נושא דרך פתרון בעיות. מטרת השיטה היא להקנות ללומדים ידע, יכולת פתרון בעיות,

 פיתוח למידה מותאמת אישית, יכולות שיתוף פעולה והנעה עצמית.

למידה מבוססת בעיות היא סגנון של למידה פעילה, תוך עבודה בקבוצות.