סרטון המצעד

19/09/2016

מצעד הספרים לילדים ולנוער ע"ש מרים רות התקיים בחטיבה הצעירה. התלמידים למדו לאתר מידע

אמין לצרכי לימוד ממקורות מקוונים ולחפש מידע בספרי יעץ.