ראשי כיתת מנהיגות

 כיתת מנהיגות

images5.png
תוכנית תלת שנתית לפיתוח מנהיגות ומצויינות מדעית וערכית. תלמידי הכיתה הם תלמידים בעלי סקרנות

 ועניין, רצון להשפיע ולהוביל בחברה ולהעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם במגוון תחומים.

יום לימודים שלם מוקדש ללמידה מגוונת ומעשירה: סיורים לימודיים, עבודות חקר אישיות וקבוצתיות,

מפגשים עם דמויות מפתח בחברה, פעילויות גיבוש ומנהיגות, מיזמים בקהילה ועוד. לבוגרי הכיתה

מוצע להשתלב גם בתוכניות המצוינות האחרות של ביה"ס ולהמשיך במצוינות ובעמקה עד סוף לימודיהם.

כיתה זו הינה ייחודית בעיר ותלמידים המבקשים ללמוד בה עוברים תהליך מיון.