ראשי חטיבה ירוקה

 חטיבה ירוקה

imagesNMURBJFY.jpg

חטיבה ז'-ח' היא היחידה בעיר תל אביב-יפו המוסמכת כחטיבה ירוקה על-ידי המשרד להגנת

הסביבה ומשרד החינוך.

בחטיבה מתקיימים לימודי קיימות ושמירה על הסביבה המקיימים אורח חיים ירוק, הלכה למעשה:


בכל הכיתות מוצבים מיכלים למחזור נייר ופלסטיק ובמסדרונות ישנם פחים למחזור פסולת אורגנית

וסוללות. בחצר מוצב קומפוסטר למיחזור פסולת אורגנית ולהפיכתה לדשן.


תלמידי החטיבה מטפחים גינה אקולוגית ייחודית שהוקמה ללימוד והכרת מגוון צמחי תבלין,

פרחי בר וירקות.

בפרוייקט משותף עם עיריית תל אביב-יפו לוקחים חלק תלמידי החטיבה בשמירה על אזורי טבע הסמוכים


לבית הספר ובטיפוחם:


נחל הפרדסים הגובל בשכונת נווה שרת ותל-נוריה הסמוך לביה"ס ברחוב תבואות הארץ.11_jpg.jpg