ראשי תכנית אל"ה- איתור, אבחון, למידה והערכה

 תכנית אל"ה- איתור, אבחון, למידה והערכה

 images4.png

מורי ביה"ס שותפים בתוכנית זו לפיתוח ולקידום התייחסות אישית ומותאמת בקרב הצוות החינוכי

לכישורי הלמידה של התלמידים, תוך הבניית תהליכי הוראה המותאמים לצרכי הלומדים.
 
במסגרתה, נערכים מבחנים למיפוי החוזקות והקשיים של כל תלמיד וניתן מענה פרטני מותאם,
 
תוך דיאלוג מעצים עם התלמיד.