ראשי אקדמיה ותעשיה

 אקדמיה ותעשיה

imagesAV2VWYXR.jpg

התוכנית "מדעי המחשב, אקדמיה ותעשייה" מתקיימת במכון דוידסון לחינוך מדעי והמחלקה להוראת

המדעים במכון ויצמן למדע.

התוכנית שואפת להפגיש את תלמידי מדעי המחשב (כיתות י"א-י"ב) עם פעילות מחקר ופיתוח עדכנית

שנעשית באקדמיה ובתעשייה בתחום מדעי המחשב, הנדסת תוכנה והנדסת מחשבים.