ראשי חזון בית ספר

 חזון בית ספר

אנו רואים בכל תלמיד/ה עולם ומלואו. בית הספר מטפח   מרחבי למידה וצמיחה מותאמים הפועלים

ברוח המאה ה-21. מרחבים המאפשרים לכל תלמיד לגלות ולטפח את האיכות האנושית שבו. לחוות

אתגרים והזדמנויות ללמידה ולהתפתחות חשיבה מתמדת, ולגדול להיות אדם בעל מכוונות עצמית,

המאמין ביכולותיו, בחזקותיו ובכישרונות הטמונים בו. בוגר אוטונומי, בעל השקפה מוסרית-ערכית.