ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

 

לוח צילצולים- חטיבת ביניים

שיעור שעה

ראשון

08:00-08:45

שני

08:45-09:30

הפסקה

09:30-10:15

שלישי

10:15-11:00

רביעי

11:00-11:45

חמישי

11:45-12:30

הפסקה

12:30-12:45

שישי

12:45-13:30

שביעי

13:30-14:15

לוח צילצולים תיכון

# שיעור שעה
1

שיעור ראשון

08:00-08:45

2

שיעור שני

08:45-09:30

3

שיעור שלישי

09:30-10:15

4

הפסקה

10:15-11:00

5

שיעור רביעי

11:00-11:45

6

שיעור חמישי

11:45-12:30

7

הפסקה

12:30-12:45

8

שיעור שיש

12:45-13:30

9

שיעור שביעי

13:30-14:15