תוכן עבור תגית 'חטיבת ביניים':עירוני י"ב יפו - דפים
robotkaרחפנים
Student of the monthhמצטיינים
sportספורט וטורנירים
חטיבת ביניים - דפים
School's_principalكلمة المديرة/דבר המנהלת
Sailingימאות
Stepsצעדים
Sparksחדר בריחה
debateדיבייט
young entrepreneursיזמים צעירים
hevrotaחברותא-חיים משותפים
tutoring_centerמרכז תגבור לימודי
amirimאמירים
Futsal_Clubמועדון קטרגל
Ecological_Gardenגינה אקולוגית
talkשיח ושיג
Student_councilמועצת תלמידים
חטיבה עליונה - דפים
headmaster_JuniorHighדבר המנהלת