מדעי הרפואה

26/12/2016

מגמה בהיקף 15 יחידות לימוד לתלמידי הכתה האקדמית :

5 י"ח מדעיות ( כימיה או ביולוגיה ) , 5 מדעי בריאות ו- 5 י"ח עבודת חקר רפואית .

 בליווי בית חולים וולפסון.

אין תגיות