ראשי חטיבת ביניים יזמים צעירים

 יזמים צעירים

הוא פרויקט העוסק בחשיפתם של בני נוער בגילאי תיכון לעולם העסקים והיזמות,                 

במסגרתו הם מתנסים בהקמת מיזם עסקי והפעלתו במשך שנת לימודים                              

אחת, בליווי של מורים ומנחים עסקיים מתנדבים מהקהילה העסקית והאקדמיה.