ראשי חטיבת ביניים מרכז תגבור לימודי

 מרכז תגבור לימודי

פרויקט לתלמידים מתקשים לימודית ומצבם המשפחתי קשה אך עם מוטיבציה  לימודית , עזרה

לימודית בארבעת מקצעות  היסוד ועזרה בהכנת שיעורי בית.

הפרויקט בחסות  תכנית  שמיד - תכנית לאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון ובמצוקה  השנה יתקיים

בבית  הספר אחרי שעות הלימודים.